Testy psychiczne

Testy przeprowadza wyłącznie międzynarodowy sędzia pracy psów obrończych

w obecności kierownika sekcji rasy danego Oddziału lub osoby przez niego upoważnionej. W wypadku gdy do testów przystępuje pies z innego Oddziału powinien posiadać skierowanie na piśmie.

A. W testach sprawdza się:


1. odporność na strzał – psy lękliwe nie są dopuszczane do dalszych prób
2. znajomość rękawa – to znaczy psy wyszkolone lub przygotowane do obrony muszą uzyskać wyższą ocenę punktową
3. ostrość ( predyspozycje obrony, wykształcenie popędów)– wyrażona w ocenach cyfrowych
4. twardość ( pewność siebie, odporność psychiczna) – wyrażona w ocenach cyfrowych
5. usposobienie – wyrażone w ocenach cyfrowych
Powtórzenie nie zaliczonych testów dozwolone jest po 3 miesiącach.

 

 

B. Sposób przeprowadzenia testów:


1. Odporność na strzał

Przewodnik z psem przy nodze na smyczy maszeruje w nakazanym przez sędziego kierunku. W czasie marszu oddaje się dwa strzały z pistoletu (kaliber 6 mm) z odległości 15 metrów w odstępie czasu 5 sekund. Pies musi wykazać się niewrażliwością na strzał. Psy, które okazują duże zainteresowanie strzałem lub psy wykazujące agresję, można dopuścić do dalszych prób, jednak uważniej je obserwując. Psy lękliwe, lub nadmiernie agresywne muszą być z dalszych prób wycofane.

 

2. Znajomość rękawa

Przewodnik przywiązuje psa do drzewa na smyczy długości 1,5 – 2 m. stając z boku w odległości ok. 1 m, tak żeby pies nie mógł do niego dojść. Pozorant z rękawem ochronnym na ręce trzymając pałkę w drugiej ręce wychodzi z ukrycia, z przeciwnej strony stojącego przy psie przewodnika, przechodzi spokojnie przed psem w bliskiej odległości / 2 – 3 kroków/ nie poruszając rękawem i trzymając pałkę przy sobie. Pies nie znający rękawa powinien zachować się spokojnie obserwując nadchodzącego z zainteresowaniem. Pies szkolony będzie usiłował zaatakować , chwycić rękaw ochronny.

 

3. Ocena ostrości (predyspozycje obrony, wykształcenie popędów)

Pozorant po przejściu przed psem idzie dalej, po minięciu przewodnika robi nagły zwrot do niego i gwałtownie z krzykiem atakuje go. Przewodnik może się bronić głosem i zachęcać psa do obrony. Pies powinien wykazywać czujność, okazać swoim zachowaniem, że ocenia powagę sytuacji, może bronić przewodnika a nawet starać się atakować napastnika. Psy lękliwe z tendencją do ucieczki, symbolicznie broniące się w celach samoobrony ( niepożądana ostrość) albo bierne, winny być niżej oceniane.

 

Ocena:

pies usiłuje uciec - 0 pkt.
pies lękliwy - 1 pkt
pies bierny i opieszały - 2 pkt
pies odważny i czujny - 3 pkt
pies wykazuje chęć obrony - 4 pkt
pies aktywnie broni - 5 pkt

 

4. Ocena twardości (pewność siebie, odporność psychiczna)

Przewodnik oddala się od psa na odległość. 3-5 m. Pozorant na polecenie sędziego kieruje się w stronę psa robiąc gwałtowne ruchy rękawem ochronnym w kierunku psa, markując uderzenia pałką (nie wolno psa uderzyć) Pies powinien pozostać w miejscu, czujnie obserwując pozoranta, wykazując odwagę i chęć ataku z uchwyceniem rękawa.

 

Ocena:

pies tchórzliwy, uciekający - 0 pkt
pies niepewny, opieszały, cofający się - 1 pkt
pies zupełnie bierny - 2 pkt
pies odważny, postawa obronna - 3 pkt
pies odważny z chęcią chwytu - 4 pkt
pies odważny, atak z trwałym uchwyceniem rękawa - 5 pkt

 

5. Ocena usposobienia (psychiki)

4 do 5 osób stoją w szeregu w odległości około 2-3 metrów od siebie. Przewodnik pozostawia psa w odległości około 20 metrów przed szeregiem na siad lub daje komuś do przytrzymania, sam udaje się poza szereg około 20 metrów. Przewodnik na polecenie sędziego przywołuje psa do siebie. Z chwilą ruszenia psa, osoby z szeregu poruszają się w kierunku psa.


Ocena:

pies cofa się przed szeregiem - 0 pkt
pies obiega szereg dużym łukiem - 1 pkt
pies przebiega niepewnie obok szeregu - 2 pkt
pies przebiega przez szereg niezbyt pewnie - 3 pkt
pies przebiega przez szereg z lekkim hamowaniem - 4 pkt
pies odważnie przebiega przez szereg - 5 pkt

 


C. Ocena

Suma wyników cyfrowych z poszczególnych ćwiczeń daje ocenę psychiki psa. Dla zaliczenia testów pies nie szkolony bez znajomości rękawa musi uzyskać 8 pkt, a pies szkolony ze znajomością rękawa 11 pkt. Nie można zaliczyć testów, jeżeli w jednym z ćwiczeń pies uzyskał ocenę 0 pkt.